Humankapital

Humankapital

Maskiner i all ära. Men vi ser det mänskliga kapitalet som vår absolut viktigaste resurs. Därför investerar vi oavbrutet i kompetensutveckling av alla medarbetare. Vi engagerar såväl kunder som leverantörer vid våra utbildningstillfällen. 

Vår företagskultur främjar delaktighet och samarbete. Detta ökar det individuella engagemanget och stimulerar intresset för personlig utveckling. Chefernas viktigaste arbetsuppgifter är att utveckla sitt ledarskap och att arbeta för personalens utveckling. 

I vår personalpolitik väger vi in både kroppsligt och själsligt välmående. Produktionslokalerna ska vara trevliga och funktionella. Vi uppmuntrar fysisk aktivitet, bland annat har vi ett eget gym. Vi är det första hälsodiplomerade företaget i Småland och faktiskt ett av de första som diplomerades i Sverige.