Kvalitet & Miljö

Kvalitet & Miljö

Vårt motto är: "Förväntad kvalitet är rätt kvalitet" och för att kunna leva upp till det lägger vi stor möda på att ta reda på vilka förväntningar man har på oss både i allmänhet och i konkreta projekt. 

Rent praktiskt startar varje projekt med en utredning tillsammans med kunden, där vi tar fram projektbeskrivning, tidplan, kravspecifikationer och felriskanalyser. 

Fel kan uppstå men vi inriktar vårt arbete på att upptäcka dem så tidigt som möjligt och att analysera felorsakerna för att förhindra upprepning. Att ständigt utveckla verksamheten finns inbyggt i våra måltavlor. Arbetssättet kräver systematik och uthållighet men det reducerar reklamationerna till ett minimum. 

Kvalitet är mycket mer än att leverera riktiga detaljer till rätt plats i rätt tid. Det handlar om att förstå kundens behov och att lösa problem. Det handlar om att ha ett gott samarbete med våra leverantörer och att ta väl hand om vår personal.

Den första organiserade kvalitetsfunktionen med tillhörande kvalitetssystem upprättades redan 1981 och sedan 1996 har vi varit certifierade enligt ISO 9001.

Med ett starkt engagemang från våra medarbetare arbetar vi med att ständigt göra förbättringar inom miljöområdet för att därigenom erhålla minimal miljöpåverkan. Jordens resurser är inte oändliga och därför är det viktigt att ligga i framkant gällande miljövänlig produktion och miljövänliga materialval. Ett aktivt miljöarbete har pågått hos oss sedan mitten av 90-talet och vi är ISO 14001 certifierade sedan 2009.