Plast AB Orion

Historik

 • 1946 Grundas företaget av Bror-Erik Anderson, som tillsammans med två kompanjoner startar tillverkning av hårklämmor och papiljotter i metall. Företagsnamnet är Fabriksbolaget Orion.
 • 1951 Företaget börjar så smått ändra inriktning från metall till plastbearbetning. Produktion sker genom en handdriven bänkmaskin.
 • 1952 Plastbearbetningen börjar ta fart, bland annat med en hydraulisk maskin som Bror-Erik Andersson bygger själv. I den och två andra maskiner produceras knoppar och ändavslutningar för rörmöbler samt stoppljus till bilar.
 • 1954 Företaget inregistreras som aktiebolag, och namnet ändras till Plast AB Orion.
 • 1964 Orion passerar sin första miljon i omsättning. Året efter anställs den förste konstruktören och de första egna inredningsdetaljerna börjar ta form.
 • 1968 Bror-Erik löser ut sin kvarvarande kompanjon och blir ensam ägare till bolaget.

 • 1970 Flytt till nybyggda lokaler som redan året efter byggs till, för att ge plats åt ytterligare maskiner och den första större formsprutan - en 800 tons Windsor.
 • 1971 Lansering av den populära Arken-kassetten stärker företaget i kontorsmöbelbranschen.
 • 1975 Orions första kvinnliga kollektivanställning.
 • 1976 Med en arbetsstyrka på 28 personer, omsätter företaget ca 6 miljoner.
 • 1979 Andra generationen Anderson tar över företaget av fadern, som börjat planera för att dra sig tillbaka. Omsättningen uppgår till ca 8 miljoner.
 • 1981 Den första organiserade kvalitetsfunktionen på Orion upprättas.
 • 1984 Den nuvarande VD:n, Eric Anderzon övertar VD-skapet efter sin far.
 • 1988 Omsättningen uppgår till 27 miljoner kronor.
 • 1989 ”Orion Office” introduceras på den västtyska marknaden genom deltagande på Interzummässan i Köln och upprättande av kontaktman på plats.
 • 1990 Omstrukturering i ägarförhållandet. De bägge bröderna löser ut sin syster med man ur koncernen.
 • 1991 Programmet med begynnelseprodukterna: knoppar, ändavslutningar etc försäljs och bolaget konsolideras.
 • 1993 Företaget omorganiserar och en storsatsning på robotar och hjälputrustning inleds för att avlasta personalen monotona arbetsuppgifter. Orion satsar hårt på internutbildning och ytterligare förbättrad kvalitet för att möta allt högre ställda krav.
 • 1995 Orion erhåller från Nokia den största enskilda ordern i företagets historia, värd initialt 15 miljoner kronor per år. Inledningsvis krävs en investering på sex miljoner kronor.
 • 1996 Företaget blir certifierade enligt SS-EN ISO 9002 och firar samtidigt 50-år jubileum. Eric Anderzon löser ut sin bror och blir ensam ägare till bolaget. Antalet anställda uppgår till ca 40 personer som omsätter drygt 45 miljoner.
 • 1997 Investering i ytterligare en automatiserad produktionslinje.
 • 1998 Expansionen fortsätter. Logistiken förbättras genom en nyutbyggnad av färdig- och råvarulager på 1800 m2. Företaget omsätter knappt 80 miljoner på 60 personer.
 • 1999 Under våren avlider företagets grundare Bror-Erik Anderson vid en ålder av 82 år. Sent på hösten inleds en omfattande ombyggnation av bolagets lokaler.
 • 2000 Orion fortsätter sin fokusering mot affärsidén och efter en tids förhandlingar avyttras hela det egna produktsortimentet "Orion-Office". Företaget har nu renodlat verksamheten till att bli ren legoproducent.
 • 2001 Den 6:e juni är ombyggnationen klar och samtidigt blir Orion hälsodiplomerade som första företag i Småland och bland de 10 första i Sverige. I december månad segrar Orion i tävlingen "Årets Friskaste Företag 2001", vilken genomförs i samverkan med Dagens Industri, Korpen, Folkhälsoinstitutet och Cancerfonden.
 • 2002 Orion omcertifieras till SS-EN ISO 9001:2000. Organisationen stärks på marknads- och tekniksidan och arbetet med Orions projektmodell implementeras.
 • 2003 Orion anställer sin första externa VD sedan starten 1946, Johan Enberg. Ägare och fd VD Eric Anderzon övergår till att lägga sitt arbete på koncernnivå. En ytterligare fokusering emot helhetslösningar och högautomatisk produktion sätter fart.
 • 2004 En långsiktig offensiv marknadssatsning går igång. Arbete med förändringsledning, med mål att skapa en utvecklingskultur och ökad insikt hos medarbetarna genomförs.
 • 2005 Orion ökar sitt kunderbjudande genom att investera i en 3D printer för framtagning av visuella prototyper. Trots en tuff konkurrensutsatt bransch ökar bolaget sin omsättning rejält från föregående år och 45 medarbetare omsätter ca 73 miljoner.
 • 2006 Orion fyller 60-år och i samband med jubileumsfirandet introduceras företagets nya VD, Mårten Blikstad. Investeringar i utrustning fortsätter, samtidigt som bolaget satsar på fortbildning av personalen. En stor kompetensinventering och behovsanalys genomförs och utbildningsplaner tas fram för samtliga medarbetare.
 • 2007 Vårt kunderbjudande visar sig vara attraktivt på marknaden och många nya kunder och många nya verktyg implementeras i vår produktion. Vi ökar vår konkurrenskraft genom investering av en formspruta i låskraft om 1.000 ton. Företaget växer kraftigt och vid årets utgång omsätter 65 personer ca 100 miljoner kronor.
 • 2008 Nytt affärssystem EnterpriseIQ implementeras. Detta är specifikt framtaget emot plastindustrin och ger maximal kontroll över produktionsprocesserna i realtid. Daglig Styrning – 24 PULS, införs i produktionen. Utökning av lagerytor genom investering av två avfuktade lagerhallar på totalt 1.500 kvm. Kvalitetscertifieringen SS-EN ISO 9001:2000 förnyas och i slutet av året påbörjas arbete med Miljöledningscertifiering. Företaget fortsätter att ta marknadsandelar och ökar i varuomsättning det första halvåret. Dock sker avmattning andra halvåret i samband med finanskris.

Injection Moulding Since 1946

 • Besöksadress

  PLAST AB ORION
  Götgatan 7
  334 33 ANDERSTORP
 • Postadress

  PLAST AB ORION
  Box 214
  SE-334 24 ANDERSTORP
 • Kontakta oss

  Telefon: +46 (0)371 587500
  Fax: +46 (0)371 587510
  E-post: info@orionplast.se