Plast AB Orion

Verksamhet

Glöm alla förutfattade meningar om familjeföretag och familjeföretagande i allmänhet. Plast AB Orion fungerar inte så.

Vi har för det första en klar och tydlig vision - Vi ska hela tiden agera så att vår omvärld upplever oss som attraktiva att köpa av, arbeta hos och leverera till.

I förverkligandet av vår vision utgör begrepp som målstyrning, handlingsplaner och uppföljning grundbultar. Analyser och strategisk planering är lika viktigt för Plast AB Orion som för vilket börsnoterat bolag som helst. Våra beslutsvägar är dock kortare och vi kan ofta unna oss ett mer långsiktigt perspektiv.

För det andra består bolagsstyrelsen av aktivt involverade, men ändå utomstående proffs. Alla erkänt duktiga inom olika sektorer av näringslivet.


Vår affärsidé kan kort sammanfattas så här

 • Vi ska upplevas avlasta kunden problem, inte bara vara en plastleverantör.
 • Vår konkurrenskraft ska bygga på hög kompetens och anpassad utrustning så att vi kan leverera ett mervärde utöver själva formsprutningen.
 • Specialisering på formsprutade konstruktionsdetaljer med tuffa krav på finish och funktion.

Injection Moulding Since 1946

 • Besöksadress

  PLAST AB ORION
  Götgatan 7
  334 33 ANDERSTORP
 • Postadress

  PLAST AB ORION
  Box 214
  SE-334 24 ANDERSTORP
 • Kontakta oss

  Telefon: +46 (0)371 587500
  Fax: +46 (0)371 587510
  E-post: info@orionplast.se