Plast AB Orion

Orions Projektmodell

Denna modell lägger grunden till hur Orion arbetar i projekt.

Vi erbjuder våra kunder ”lång erfarenhet och stort kunnande inom projektledning, konstruktion, utveckling och tillverkning”. För att klara av att leva upp till den devisen fodras en inarbetad metodik, välutbildad personal, en väl fungerande dialog såväl internt inom Orion som med kunder och leverantörer samt, inte minst, ett gott självförtroende.

I ett lyckat projekt nås kundens förväntningar vad gäller krav, kostnader, mål och tid. I ett lyckat projekt utvecklas vi och samlar på oss nya lärdomar. Dessutom tjänar vi pengar. Ur kundens synpunkt är vårt arbete endast en del i ett större projekt. I Orions perspektiv är samordningen med övriga projekt och övrig verksamhet ett måste för att lyckas. Vi behöver marknadsföra våra projekt, skapa förståelse och engagemang kring projektmål hos alla involverade och se till att det finns en projektgrupp som inte låter något falla ”mellan stolarna”.

Såsom varandes underleverantör måste vi alltid vara beredda att anpassa våra metoder till kundens önskemål. Har kunden en egen projektmodell som han/hon vill att vi skall följa, så gör vi det. Syftet med modellen är att säkerställa en grundläggande kunskap om, och förståelse för, projektstyrning som arbetsredskap, vilka krav som ställs på projektarbetare och vad som behövs för att kvalitetssäkra ett projekt.
Plast AB Orion bedriver såväl interna som externa projekt. Exempel på interna projekt är förbättringsprojekt, investeringsprojekt, omkostnadsprojekt etc. Externa projekt är nästan alltid kundrelaterade projekt.

 

Projektfaser

En modell vi, i tillämpliga delar, försöker följa i såväl små uppdrag som i stora projekt.

Projektorganisation

projekt org

Styrgrupp
Beställare (kund), ansvarig säljare, projektledare samt ev. annan extern intressent.

Projektgrupp
Projektledare samt deltagare som täcker flödet från start till efterkalkyl.

Referensgrupper
Nödvändig expertis, idébank.

Kvalitetssäkring
Kvalitetsrevisorn (från Orion och ev. beställare)

Projektsamordning
Koordinering av den totala projektportföljen.

Nyckelord

Några nyckelord på vägen:

 • MÅLSTYRNING
  - vad vill vi uppnå? Projektmål? Effektmål? Handlingsplaner och uppföljning

 • PROJEKTFOKUS
  - vad är viktigast? tid, kostnad eller kvalitet?

 • PROJEKTSTRUKTUR
  – skapar överblick över projektets omfattning.

 • PLANERING
  – rätt sak på rätt plats i rätt tid.

 • MILSTOLPAR
  – vilka är de viktigaste avstämningspunkterna?

 • RISKANALYS
  – för att ta hand om problemen innan de dyker upp.

 • LÄRANDE
  – för ständiga förbättringar i såväl pågående som kommande projekt.

 • FEST
  – ha kul under tiden och glöm inte att fira framgång.

Injection Moulding Since 1946

 • Besöksadress

  PLAST AB ORION
  Götgatan 7
  334 33 ANDERSTORP
 • Postadress

  PLAST AB ORION
  Box 214
  SE-334 24 ANDERSTORP
 • Kontakta oss

  Telefon: +46 (0)371 587500
  Fax: +46 (0)371 587510
  E-post: info@orionplast.se